Framside/Tenester til deg/Næringsliv

Nytt til næringslivet

Nytt til næringslivet er eit nyheitsbrev med kortfatta nyheiter som kan vere interessante for deg som driv næringsverksemd i Lom. Her kan du få og dele informasjon om arrangement, moglege samarbeidsområde, ledige stillingar, kurs og møte.

Nytt til næringslivet vil bli sendt ut etter behov. Vil du stå på e-postlista, send oss ein e-post med kontaktinformasjon som vi kan nytte for framtidige utsendingar. Bruk nyheitsbrevet og send oss gjerne tips på ashild.amundsen@lom.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut