Fossbergom

Fossbergom Ola Rossehaug

Offentleg høyring av Fossbergom som typisk turiststad på heilårsbasis

Vedlagt ligg høyringsdokumentet frå Fylkesmannen i Oppland angåande søknaden om Fossbergom som typisk turiststad på heilårsbasis.
Er du for eller i mot?
Da kan du sende inn ei høyringsuttale til Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer, ref. 2016/2513.
Høyringsfristen er 23. juni 2016.

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut