Framside»Jobbe i Lom kommune»Om å jobbe i Lom
2016Arbeidsgjevarstrategi

Nytilsettdag Lom kommune

09. mars 2016

Som ein del av Lom kommune sin arbeidsgjevarstrategi skal det vere ein samankomst for dei nytilestte kvart år i regi av ordførar, administrasjonssjef og rådgjevar personal. Dagen skal bidra til at alle medarbeidarar får ein felles identitet og ei felles forståing av korleis kommunen er oppbygd, kva oppgåver kommunen skal utføre, kva kommunen forventar av sine medarbeidarar og kva kommunen vil bidra med som arbeidsgjevar.