IT-support

IT-support er ei fellesteneste under Regiondata. 

Telefonnummeret er bemanna av IT-medarbeidarar i regionen kvar vekedag.

Målet er at flest mugleg sakar kan bli løyst direkte via telefon. Meir krevjande sakar vert logga av telefonvakta 
og overført til lokal IT-avdeling for oppfylging. Det er ingen døgnvakt eller helgevakt på IT i regionen. Sakar kan også meldast inn heile veka – dag som natt. Meld inn til IT-support e-post.

 

Kontakt

IT-support Regiondata
Telefon 80 03 32 10

Telefontid: 08:00 - 15:30 kvardagar

Tom Daae
IT-konsulent
Mobil 957 66 159