TEMAKVELD MED KLP FOR TILSETTE I SKJÅK KOMMUNE OG LOM KOMMUNE

ALLE TILSETTE I SKJÅK KOMMUNE OG LOM KOMMUNE ER VELKOMNE TIL EIT INFORMASJONSMØTE OM PENSJON VED KLP. 

ALLE TILSETTE FRÅ 55 ÅR OG OPPOVER ER SPESIELT VELKOMNE!

TID: ONSDAG 21. MARS, KL. 18.00

STAD: UTGARD

 

PROGRAM: 

  • FOREDRAG OM KVA KLP KAN TILBY OSS SOM TILSETTE I KOMMUNEN, SÆRSKILT FOKUS PÅ PENSJON 
  • FOREDRAGSHALDARAR WENCHE WESTBY OG MORTEN BAKKEN I KLP
  • DET VIL BLI ANLEDNING TIL INDIVIDUELL SAMTALE MED KLP PÅ DAGTID TORSDAG 22. MARS. (Her vil vi prioritere dei som er 60 år, eller eldre, og som tidlegare ikkje har hatt samtale. Individuelle samtaler vil bli gjennomført på kommunehuset i Skjåk og på Midtgard i Lom)

 

ALLE TILSETTE SOM YNKSJER INDIVIDUELL SAMTALE MED KLP MÅ SENDE PÅMELDING INNAN 12. MARS.

 

VI VIL SETJE OPP EIN TIDSPLAN OVER SAMTALENE ETTER VI HAR FÅTT INN PÅMELDINGANE

 

VEL MØTT! 

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537
Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690