Tiltaksplan og rapport for 2012

Utsikt frå Smithbue - Egil Olav Nyrnes - Klikk for stort bilde

Tiltaksplanen for 2012 er basert på kommunikasjonsstrategien og dei satsingsfelta som er føreslått der. Det er naturleg å jobbe vidare med ein del av tiltaka frå 2012 i 2013, da desse tiltaksplanane er knytta saman. Vedlagt ligg tiltaksplanen og status på dei tiltaka som er fullført / starta opp. Her ligg òg foreløpig regnskapsoversikt for 2012

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef
Mobil 975 22 977