Tiltaksplan og rapport for 2014

I vedlegga under kan du lese den nasjonale tiltaksplanen for 2014 (som er felles for dei fem nasjonalparklandsbyane i Noreg) og den lokale tiltaksplanen for Lom.
Her finn du også sluttrapporten for alle nasjonalparklandsbyane.

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef
Mobil 975 22 977