Skjermbilde 2016-08-15 kl

Informasjon til pasientar og pårørande på Lom helseheim

OMBYGGING LOM HELSESENTER

Grunna ombygging av Lom helsesenter, vil pasientar på Lom helseheim merke støy og uro i byggeperioden. Det vil bli mykje betongboring. Det er særleg pasientane i avdelingane over Lom helsesenter som vil merke dette. Byggeprosessen tek til i veke 43.

Det vil bli utfordringar i høve til parkering. 

Ein legg opp til tett dialog mellom pleie og omsorgsavdelinga og utførande entreprenørar. 

 

Helsing 

Oda Evy Øyen, Pleie- og omsorgssjef

Lom helseheim

Tips ein ven Skriv ut