Norsk Revyfestival

Norsk Revyfestival

Ope møte for næringslivet 30.oktober

Korleis kan kommune, lokalbefolkning og næringsliv samabeide for å få til gode arrangement?
Dette er tema på opent møte onsdag 30. oktober kl. 18.00 på Fossheim Hotell.

Ordførar Hege Nordheim-Viken har erfaring frå Norsk Revyfestival, og kjem heilt frå Trøndelag for å gi oss litt inspirasjon og kunnskap på vegen. 
I tillegg vil vår eigen ordførar dele ut næringsprisen for 2013. Det er ingen tvil om kva du bør prioritere denne kvelden!
Enkel matservering.

Sjå vedlegg for fullstendig program.
 

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut