Framside/Tenester til deg/Natur, miljø og friluftsliv

Oppmåling av Bøvra sitt elveløp frå Fossbergom til Skim

I veke 16 blir det gjennomført oppmåling av Bøvra sitt elveløp frå utleggsbrua ved Fossbergom  ned til Skim. Det blir derfor ein del ferdsel langs elva, og på elva med båt denne veka. Formålet er kartlegging av flomsoner som eit ledd i arbeidet med kommunedelplan for Fossbergom.

Tips ein ven Skriv ut