Framside»Tenester til deg»Næringsliv»Landbruk»Tilskot

Organisert beitebruk

Det vert gjeve tilskot til organiserte beitelag. Ordinært tilskot pr. dyr: - kr 5 pr. sau som er komen heim frå utmarksbeite - kr 10 pr. storfé som er komen heim frå utmarksbeite

Investeringstilskot til tiltak i beitefeltet (maks 50% av kostnad):

- sperregjerde
- ferister
- bruer
- gjetarhytter
- sanke- og skiljeanlegg
- satsteinsautomatar
- rydding/utbetring av driftevegar
- kortare køyreveg til skiljeanlegg
- sankefeller

Tilskot til tiltak i område med store tap:

- t.d. ekstra tilsyn

 

 • Målgruppe for tenesta

  • Gardbrukarar
 • Slik får du tenesta

  • Søknad om tilskot skal gå om Lom kommune. Søknadsskjema får du på Landbrukskontoret i Lom. Kostnadsoverslag skal leggjast ved søknad om investeringstilskot.
 • Søknadsfrist

  • 20. januar.
 • Pris

  • Tilskot
 • Kontakt

  • Jordbrukssjef Silke hansen
 • Kontakt e-post

  • silke.hansen@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 905 75 253
Tips ein ven Skriv ut