Denne radioen vil ikkje virka i 2017

Denne radioen vil ikkje virka i 2017

Over og ut for all riksdekkjande radio

I 2017 vil det ikkje lenger vera lyd i FM-radioane i Noreg. FM-nettet skal slåast av, og dersom ein vil lytta til radio treng ein DAB-radio.

Meir informasjon om dette finn de i denne brosjyra.

Tips ein ven Skriv ut