Ivrige dansarar.

Ivrige dansarar.

Øving til Peer Gynt.

Lom ungdomsskule har fredag 7.sept kl. 18.00 ei stor førestilling i Presthaugen. Førestillinga er basert på Peer Gynt, men i ei moderne utgåve. Dette er ein samarbeid mellom skulen, LomMsk og Endre Skjåk. Oppland fylkeskommune har støtta prosjektet økonomisk. Heile denne veka er det intense øvingar på alle klassesteg.
9. klasse øver på dansen.
9. klasse øver på dansen.
Gamaldans.
Gamaldans.
8. klasse har fått kontroll på dansen.
8. klasse har fått kontroll på dansen.
Tips ein ven Skriv ut