Pleie og omsorg

Pleie og omsorg omfattar institusjons- og heimebaserte tenester. Telefon 61 21 72 25. 
Pleie- og omsorgssjef er Oda Evy Øyen, telefon 61 21 72 28, mobil 94 15 37 93 og e-post oda.evy.oyen@lom.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut