Seterstatistikk Oppland 2004-2011

Seterstatistikk Oppland 2004-2011

Positiv utvikling for seterbruket i Lom

Ein oversikt frå Fylkesmannen si landbruksavdeling viser positiv utvikling for seterdrift i Lom dei siste åra.
Seterstatistikken for Oppland viser at Lom er einaste kommunen der talet på setrer i drift har gått opp i perioden 2004-2011! Det er likevel Valdreskommunane som har flest setrer i drift.
Tips ein ven Skriv ut