Pris for trafikktryggleik

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg vil dele ut "Trafikksikkerhetsprisen 2009" for førebyggande arbeid innan trafikktryggleik, og dei ønskjer forslag til kandidatar.

Prisen skal stimulere til engasjement hjå dei som i utgangspunktet ikkje har arbeid for trafikktryggleik som si hovudoppgåve.
Prisen kan gå til organisasjonar, skular, lag, foreiningar eller einskildpersonar i Oppland.

Lenke til invitasjonen (pdf-fil, 32KB).

Send forslag til:
Statens vegvesen
Region Øst
FTU-sekretariatet i Oppland
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Tips ein ven Skriv ut