Framside/Tenester til deg/Helse og rehabilitering/Psykisk helse

Psykisk helseteneste i Lom og Skjåk

06. mai 2014

Om tenesta:

Psykisk helseteneste  i Lom og Skjåk er ei lågterskelteneste. Den er gratis og du kan sjølv ta kontakt eller få henvisning frå fastlege eller andre. I Lom  har vi  kontor på Gamle Loar. I Skjåk disponerer vi kontor på Skjåkheimen .

Tenesta har 4 tilsette i til saman 3.15 stillingar. Arbeidstid kvardagar mellom 8-15.30