Framside/Tenester til deg/Kyrkja/Råd og utval

Lom kyrkjelege råd 2015-2019

Desse vart vald inn som representantar for Lom kyrkjelege råd perioden 2015-2019

03. februar 2016

Resultat av det lokale kyrkjevalet 2015

14. september 2015

Da er resultata frå kyrkjevalet i Lom kyrkjekommune klare. Vi er glade for stor deltaking i år, og kan melde om at det vart svært jamne resultat både frå Bøverdalen, Garmo og Lom/Lia.