keychain-235198_1920

Refleksdagen 2016

Torsdag 20. oktober vert den nasjonale refleksdagen markert

 

Refleksdagen:

 

Skadetal[3]:

 • Dei siste fem åra (2010-2014) har 93 fotgjengarar mista livet på norske vegar. 449 har blitt hardt skadde, medan 2335 blei lettare skadde.
   
 • Av dei som mista livet var 43 personer over 65 år. Det betyr at nesten halvparten av de drepte fotgjengarame var eldre menneske.
   
 • Kvart år blir gjennomsnittlig nesten 20 fotgjengarar drept i trafikken, 90 blir hardt skadde, medan 470 blir lettere skadde.

 

Refleks og risikoreduksjon[4]:

 • Om lag 35 prosent av dødsulykkene med gåande skjer i myrket.
 • Berre fem prosent av alle fotgjengarar som blir påkjørt og skadd brukar refleks.
 • Refleks reduserar risikoen for å bli påkjørt i myrket med rundt 85 prosent.
 • Tenk deg at du går utan refleks i myrket langs ein veg. Da vil ein bilførar som kjører i 50 km/t ha to sekund på å oppdaga deg. Med refleks vil bilføraren ha 10 sekund til rådigheit. Det kan redda livet ditt!

 

Film som syner forskjellen med og utan refleks:

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=iv12W4JayDI

 

 

[1] Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

[2] Trygg Trafikks nasjonale reflekstelling 2014

[3] Statistisk sentralbyrå, 2015

[4] Transportøkonomisk institutt, Trafikksikkerhetshåndboken

Tips ein ven Skriv ut