Skjermbilde 2017-11-13 kl

REGIONRÅDET: Ledig stilling som prosjektleiar

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal skal fremme regionen sine interesser gjennom å leggje til rette for næringsutvikling, drive politisk interessearbeid og profilere regionen som ein god tilflyttarregion. Regionrådet skal arbeide for gode samarbeidsløysingar mellom kommunane til beste for regionens innbyggjarar. 

Arbeidsoppgåver

Ansvar for regionrådets bolystarbeid, herunder kartlegging og oppfølging av eigarar av ledige småbruk og gardsbruk, samt oppfølging av tilflyttarar – i samarbeid med kommunane. Du vil også få arbeid med marknadsføring av prosjekt og regionen, næringsutvikling og andre delar av regionrådet sine oppgåver. 

Vi søkjer deg som

 • Vil bidra til ei framtidsretta og bærekraftig utvikling i Nord-Gudbrandsdal
 • Har gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og muntleg
 • Har evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjonar
 • Er god på rettleiing og formidling
 • Er systematisk og strukturert

Om stillinga

Prosjektleiar rapporterer til dagleg leiar for regionrådet. 
Stillinga er plassert i regionrådets lokaler på Otta 
Noko reiseverksemd må påreknast 

Ynskte kvalifikasjonar

 • Minimum 3-årig utdanning frå høgskule 
 • Utdanningskrav kan kompenserast ved brei relevant erfaring 
 • Erfaring med utviklingsprosessar 
 • Fordel med god kjennskap til offentlig forvaltning og sakshandsaming 
 • Må ha førarkort og disponere bil 
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Varierte og spannande arbeidsoppgåver i nært samarbeid med administrativ og politisk leiing i samarbeidskommunane
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Gode moglegheiter for personlig og faglig utvikling 
 • Lønn etter avtale 
 • Kommunale tilsettingsvilkår og pensjonsordning i KLP 

Søknadsfrist 1. desember

Send søknaden til e-post@regionkontoret.no eller til postadresse Skansen 7, 2670 Otta 
Kopi av attester og vitnemål vil bli innhenta ved intervju. 
Vi gjer merksam på at søkjarar kjem på offentlig søkjarliste, jf. offentlegheitslovens §25. Fritak frå 
offentliggjering berre unntaksvis, og må grunngjevast i søknaden. 

Nærmare informasjon om stillinga kan gjevast av:

Dagleg leiar for regionrådet, Frode Damstuen, tlf: 90915501 
Meir informasjon om regionrådet på www.nord-gudbrandsdal.no

Tips ein ven Skriv ut