Løyve til kraftutbygging i Smådøla

AS Eidefoss har i dag fått løyve til å utnytte fallet i Smådøla for bygging av Smådøla kraftverk. Smådøla har utløp i innsjøen Tesse i Lom kommune. Årleg produksjon er rekna til nær 47 GWh etter pålagt minstevassføring.
0 0

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932