Framside»Planar»Regulering av Tesse

Løyve til kraftutbygging i Smådøla

09. november 2012
AS Eidefoss har i dag fått løyve til å utnytte fallet i Smådøla for bygging av Smådøla kraftverk. Smådøla har utløp i innsjøen Tesse i Lom kommune. Årleg produksjon er rekna til nær 47 GWh etter pålagt minstevassføring.