Reguleringsplan for Lom Fleirbrukshus

Forslaget er lagt ut på høyring med frist 15. juli

Lom formannskap har vedteke å legge forslag til ”Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus” ut til offentleg høyring og ettersyn i tida 03.05. – 15.07.2011.

Lenke til plandokument (pdf-fil, 3,15MB). 
Plandokumenta er og lagt ut på Lom folkebibliotek og i ekspedisjonen på Midtgard.

Spørsmål om planen kan rettast til Lom kommune ved Øyvind Sødal, telefon 61 21 73 32 eller 967 97 990.

Uttaler til planforslaget sendast innan 15.07.2011 til:
Lom kommune
Midtgard
2686 Lom

eller på e-post til post@lom.kommune.no.

0 0

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932