Renovasjonsruta 31.12. Lom og Skjåk

Gul rute køyrer 31.12. (sjølv om denne ikkje står markert på hentekalenderen).
Gjeld abonnentar i Staurustgrenda.
Tips ein ven Skriv ut