Resultat av det lokale kyrkjevalet 2015

Da er resultata frå kyrkjevalet i Lom kyrkjekommune klare. Vi er glade for stor deltaking i år, og kan melde om at det vart svært jamne resultat både frå Bøverdalen, Garmo og Lom/Lia.

Faste representantar vert, i alfabetisk rekkefølgje:

Bakke, Randi Glimsdal

Garmo, Torstein K

Hansen, Asbjørn

Hov, Steinar

Kolden, Eldri Bjørnstad

Mork, Per Morten

Sletten, Marit

 

Vararepresentantar vert, i alfabetisk rekkefølgje:

Aabø, Steinar

Galde, Anne Regina

Garmo, Sigrun

Helstad, Mariann

Husom, Helge

Kvamme, Aud

Marstein, Mina Rigmor

Ovesen, Bente Kristin Sulheim

Skansen, Ole Rune

Tips ein ven Skriv ut