Nasjonalforeininga held kurs for Lom og Skjåk.

Røykesluttkurs.

Dei siste åra har det vore eit auka fokus på røyking. Det har gjeve mange høve til å stumpe røyken.
Nasjonalforeininga for folkehelsa held røykesluttkurs for dei som ynskjer hjelp til å slutte. Kurset er felles for Lom og Skjåk. Fyrste kurskveld er måndag den 11.oktober kl.19 på Lom friviljugsentral. Kursleiarar er Anna Kvåle og Ella Hoel.
Ta kontakt med Nasjonalforeininga for påmelding innan den 30.september tlf.62 51 79 10.
Tips ein ven Skriv ut