Rydding av vassvegen.

Rydding av vassvegen.

Rydding av Bolvassvegen.

Norsk kulturarv inviterte skulane til å "Rydde eit kulturminne". For arbeidet skulle dei få kr. 3000,- til klassekassa. 9. klasse ved ungdomsskule søkte om å få delta. I samråd med Norsk Fjellmuseum vart vi samde om å rydde Bolvassvegen. Måndag 10. juni dro 4 lærarar og heile 9. klasse opp i skogen og fekk rydda vassvegen frå Slettom og ned til Andvord.

Arbeidet gjekk med liv og lyst.
Arbeidet gjekk med liv og lyst.
Her var det mykje brask!
Her var det mykje brask!
Gubben og rota.
Gubben og rota.
Raking med stil.
Raking med stil.
Tips ein ven Skriv ut