Seks stjern til Lom kommune

Seks stjern til Lom kommune

Seks stjerner til Lom

I den årlege kvalitetsundersøkinga av offentlege nettstader fekk vi seks stjerner av seks moglege, og vi vart best i Oppland. I den viktigaste kategorien (tilgjengelegheit) scora vi 97%, og vi fekk ein totalscore på 88%.

I Oppland var det fire kommunar som fekk seks stjerner. I tilleg til Lom var det nabokommunen Vågå, Nordre Land og Øystre Slidre.
 

Vi er svært godt nøgde med resultat, men vi ønskjer og å bli betre.
Vi set difor stor pris på attendemelding frå deg!

Tips ein ven Skriv ut