Framside»Tenester til deg»Barnehage»Serviceerklæring

Barnehage - Serviceerklæring

Astrid og Kristoffer i sandkassa Forventning

 • Dette kan du vente av oss

  • Barna skal få eit pedagogisk tilrettelagt tilbod som skal gje utviklings- og aktivitetsmoglegheiter både inne og ute.
  • Barna skal få moglegheiter til å leike med andre barn i trygge omgjevnader under rettleiing og deltaking av vaksne.
  • Barn med funksjonshemming skal få eit tilrettelagt tilbod innanfor barnehagen sine ordinære rammer.
  • Føresette skal få informasjon om eige barn av personalet.
  • Førsette skal få informasjon om opplegg og rutiner i barnehagen.
 • Saksbehandlingstid

  • Du skal få svar på søknad om plass innan 1. mai i hovudopptaket.
  • Du skal få svar på søknad om plass utanom hovudopptaket innan to veker.
 • Dette ventar vi av deg

  • Føresette gjev viktig informasjon om barnet til barnehagen.
  • Føresette held seg oppdatert på informasjon frå barnehagen.
  • Føresette deltek på føreldresamtaler, møte og arrangement i regi av barnehagen.
  • Føresette overheld opnings/opphaldstid.
  • Føresette betaler fastsett barnehageavgift.
Tips ein ven Skriv ut