Framside/Tenester til deg/Omsorgstenester/Matombringing/Serviceerklæring

Matombringing - serviceerklæring

 • Dette kan du vente av oss

  • Når du søkjer (skriftleg/muntleg) skal du få tilkøyrt mat innan 5 dagar.
  • Du får næringsrik og variert mat.
  • Du får laga diett om du har behov for det.
  • Du får køyrt mat heim til deg tysdag og fredag.
  • Du avgjer kor mange porsjonar du vil ha kvar veke.
  • Dei som køyrer ut mat skal vise deg respekt og vera serviceinnstilte.
 • Dette ventar vi av deg

  • Varsle frå om du ikkje er heime når maten blir utkøyrt.
Tips ein ven Skriv ut