Matombringing - serviceerklæring

 • Dette kan du vente av oss

  • Når du søkjer (skriftleg/muntleg) skal du få tilkøyrt mat innan 5 dagar.
  • Du får næringsrik og variert mat.
  • Du får laga diett om du har behov for det.
  • Du får køyrt mat heim til deg tysdag og fredag.
  • Du avgjer kor mange porsjonar du vil ha kvar veke.
  • Dei som køyrer ut mat skal vise deg respekt og vera serviceinnstilte.
 • Dette ventar vi av deg

  • Varsle frå om du ikkje er heime når maten blir utkøyrt.
0 0

Pleie og omsorg

Krokamyrvegen 18
2686 Lom
Sentralbord: 61 21 73 00
Telefax: 61 21 72 26

post@lom.kommune.no

GPS-koordinatar:
61.83763167990419,
8.556536436080933