Framside»Tenester til deg»Omsorgstenester»Heimehjelp»Serviceerklæring

Heimehjelp - serviceerklæring

 • Dette kan du vente av oss

  • Brukar som mottek hjelp i heimen skal ha slikt utstyr:
  • Vaskebytte, langkost og klutar/evt. mopp med utstyr.
  • Støvsugar med langt skaft. Naudsynte vaskemiddel.
  • Vaskemaskin.
 • Dette ventar vi av deg

  • Brukar må sørge for å:
  • sikre farbar veg (brøyting, strøing).
  • sikre at husdyr ikkje er til hinder for teneste.
  • akseptere nødvendig tilrettelegging i heimen.
  • varsle frå når du er bortreist. (Heimehelpa utfører ikkje arbeid i tomt hus).
Tips ein ven Skriv ut