Framside/Tenester til deg/Servicetorget
Reidun Øvre Øygard, Kate Sørhage, Trond Byre-Haakensen, Oddny Skjerpingstad fremst

Desse kan det meste om det meste i Lom kommune: Reidun Øvre Øygard, Kate Sørhage, Trond Byre-Haakensen, Oddny Skjerpingstad fremst

Servicetorg

Servicetorget er service- og informasjonseininga i kommunen. Servicetorget er ei avdeling i Støttefunksjonen.

Telefonnummeret til servicetorget:  61 21 73 00. 

Vi har som mål å kunne gje svar på 80% av kontakten med publikum, utan å vise vidare til andre i organisasjonen. All kontakt frå publikum som ikkje naturleg skjer til driftseiningane, skal skje gjennom servicetorget.

 

Servicetorget skal handsame oppgåver som:

 • Publikumsmottak
 • Generell og individuell informasjon og rettleiing overfor brukarar
 • Generell regelstyrt sakshandsaming mot sluttbrukar
 • Skjenkeløyve
 • Serveringsløyve
 • Utleige av kommunale bygg
 • Utleige av Presthaugen
 • Utleige av Steinfjoset
 • Sal av Bygdabok for Lom 
 • Sal av bilettar til arrangement i Utgard
 • Posthandsaming og arkivfunksjon
 • Politisk sekretariat
 • Avvikling av val 
 • Søknad om tilskot til kulturføremål
 • Kulturspørsmål og oppgåver 
 • (Arrangement i Utgard blir koordinert av sals- og driftsleiar, som du når på telefon:  46 50 54 28,  eller e-post: monika.oyen@lom.kommune.no).

Tilsette ved servicetorget:

Trond Kielland Byre-Haakensen

 934 29 318  

trond.byre.haakensen@lom.kommune.no

Oddny Skjerpingstad

  61 21 73 00

oddny.skjerpingstad@lom.kommune.no

Kate Sørhage

  61 21 73 00

kate.sorhage@lom.kommune.no

Ivar Kolden  - internt postbud med base i servicetorget. IvarKoldenbw_300x274.jpg

Tips ein ven Skriv ut