Innbyggjarar i Lom og tilsette i kommunen i hovudrollane

Sjå filmar frå Lom

Lom kommune gjennomfører i dag, fredag 26. august, eit arrangement for alle tilsette kor vi set fokus på å oppretthalde og vidareutvikle eit godt omdøme. I den samanheng er det synt fram fire filmar kor innbyggjarar i Lom og tilsette i kommunen har hovudrollane. Klikk på lenkene under for å sjå filmane.

Arrangementet held fram med Lomsk og grilling i Presthaugen utover kvelden.

Tips ein ven Skriv ut