Sjølvbetening

Sjølvbetening - Enkelt for deg, viktig for Lom kommune

Informasjon om elektroniske skjema - Kommune 24/7

Dei fleste kommunale skjema er tilgjengelege i elektronisk form 24 timar i døgnet. Under omtale av dei ulike tenestene, vil du finne ein sjølvbeteningsboks oppe til høgre med lenke direkte til skjema som er relevante for aktuell teneste. I tilleg har vi har vi samla lenker til nokre av dei viktigaste elektroniske tenestene i sjølvbeteningsboksen på framsida.

Lenke til framsida til skjemaløysinga
Lenke til personvernfråsegn

Du kan velje å logge inn

Når du kjem til framsida av skjemaløysinga, finn du val for å logge deg inn øvst oppe til venstre. Du kan og velje å logge deg inn før du startar å fylle ut kvart einskild skjema. Før du logger deg inn første gangen må du oppretta ny brukar. Da må du oppgje namn og e-postadresse og du må sjølv lage deg eit passord. Veljar du å logge deg inn, kan du lagre utkast av skjema, halde fram med utfyllinga seinare og sende inn søknaden når du er ferdig. Du vil og få ein oversikt over kva for skjema du har sendt inn.

Fylle ut skjema utan innlogging

Du kan og velje å fylle ut skjema utan å logge deg inn. Da får du ikkje høve til å lagre skjema og halde fram med utfyllinga seinare, og du får heller ingen oversikt over tidlegare innsendte skjema.

Du må ikkje bruke elektroniske skjema

Det er mogleg å levere skjema utan å bruke den elektroniske skjemaløysinga. Ta kontakt med servicetorget, så kan dei hjelpe deg med utfylling eller du kan få utlevert skjema for utfylling på papir.

Tips ein ven Skriv ut