Skatteoppkrevjaren i Ottadalen - Felles kontor for Sel, Vågå, Lom og Skjåk

Kontordag i Lom på onsdagar

Føremålet med Skatteoppkrevjingskontoret er å sikre at skatteoppkrevjing skjer i samsvar med lov og forskrifter.

Kontoret har ansvar for:

 • Innfordring av skatt og avgifter
 • Kontroll av arbeidsgjevar
 • Kommunen sin skatterekneskap
 • Årsavrekning av arbeidsgjevaravgift
 • Informasjon og rettleiing

Kontonummeret til skatteoppkrevjaren i Lom er 6345 06 05141.

Skatteoppkrevjaren er eit samarbeid mellom kommunane sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Felles postadresse er: Skatteoppkrevjaren i Ottadalen, Edvard Storms veg 2,  2680 Vågå.

Sel og Lom har kontordag onsdagar, Skjåk har måndagar og fredagar.

 • Kontakt

  • Svein Morten Haverstad, telefon 61 29 36 55
  • Otto Josten, telefon 61 29 36 56
  • Odd Ivar Bakken, telefon 61 29 36 53