Ungar som boltrar seg i snøen

Ungar som boltrar seg i snøen

Anleggsområde på gamlebana

Skeisebane på Loar

I samband med anleggsarbeidet på fleirbrukshuset blir ikkje den vanlege bana tilgjengeleg for skeising i vinter, slik det plar vera om vintrane.
I staden emnar Kjell Volden på isleggjing av grusbana på Loar skule. Takka vere Kjell og mange andre friviljuge får vi alle høve til å nytte både skeiser og ski også i vinter. Finn fram utstyr og uteklede og ha ein fin og aktiv utevinter, både i jula og seinare!
Tips ein ven Skriv ut