Framside»Tenester til deg»Servicetorget»Sal- og skjenkeløyve»Skjenkeløyve - eingong

Skjenkeløyve - eingong

Eingongsløyve kan gjevast for eit enkelt tilfelle, og løyvet må knyttast til ei bestemt hending/arrangement
  • Målgruppe for tenesta

    • Lag, organisasjonar, bedrifter og enkeltpersonar
  • Slik får du tenesta

    • Bruk elektronisk søknad, eller få søknadsskjema ved å vende deg til servicetorget.
  • Søknadsfrist

    • 1 veke før arrangementet
  • Skjema og dokument

    • Bruk elektronisk søknad, eller få søknadsskjema ved å vende deg til servicetorget.
  • Pris

    • kr 200
  • Kontakt

    • Servicetorget
  • Kontakt e-post

    • post@lom.kommune.no
  • Kontakt telefon

    • 61 21 73 61
  • Lovgrunnlag

    • Heimel: Vedteke i rusmiddelplan for Lom kommune, k-sak 65/98
    • Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Tips ein ven shareon print.png