Framside/Tenester til deg/Skule og utdanning/Skulefritidsordninga

Skulefritidsordninga

Skulefritidsordninga (SFO) skal vera ei pedagogisk leia verksemnd, grunna på barna sine behov for tryggleik og omsorg, ro og kvile, leik og allsidige aktivitetar inne og ute, i eit trygt og stimulerande miljø.

 • Slik får du tenesta

  • Det er elektronisk innmelding. (Sjå sjølvbetingsboksen på høgre side.)
  • Du kan vende deg til servicetorget i Midtgard eller til skulen for hjelp med søknad.
 • Pris

  • Til og med 14 timar pr. veke: Kr. 1 250
  • 15 timar eller meir pr. veke: Kr. 1 980
  • Dagsats: Kr. 310
  • Timesats: Kr. 95
 • Kontakt

  • SFO Loar skule: Anita Hølmo Nestvold
 • Kontakt e-post

  • Loar: anita.nestvold@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • Loar skule: 481 57 063
 • Lovgrunnlag

  • Opplæringslova paragraf 13-7
Tips ein ven Skriv ut