Framside/Tenester til deg/Vatn, avlaup, renovasjon/Slamtøming

Slamtøming

 • Målgruppe for tenesta

  • Husstandar, hytter, bedrifter og institusjonar med enkeltanlegg.
 • Slik får du tenesta

  • Abonnent blir oppretta i samband med søknad om utsleppsløyve.
  • Kontakt teknisk avdeling for nærare informasjon.
 • Søknadsfrist

  • Det er fortløpande handsaming av søknad om utsleppsløyve.
 • Skjema og dokument

  • Søknadsskjema om utsleppsløyve.
 • Pris

  • Tvungen slamtøming pr m3: 550,00, Slamtøming etter avtale: 580,00.
 • Kontakt

  • Teknisk kontor ved Terje Hoel, Midtgard, 2686 Lom.
 • Kontakt e-post

  • terje.hoel@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 99396529
 • Lovgrunnlag

  • Forskrift om begrensing av forurensning (av 01.06.2004).
 • Rett til å klage

  • Uregelmessige forhold kan varslast til teknisk kontor.
  • Utanom normalarbeidstida kan vaktsentralen kontaktast (tlf. 61219100) for å bli oversatt til teknisk vakt.
Tips ein ven Skriv ut