Foto: Palookaville / Johan Wildhagen

Foto: Palookaville / Johan Wildhagen

Søk tilskot til kultur- og naturbasert næringsutvikling. Frist 1.februar!

Regionrådet har løyvd kr. 800 000 til aktivitetar innanfor kultur- og naturbasert næringsutvikling i 2017.
Ynskjer du å søkje om eit tilskot? Da må du sende inn ein søknad innan 1. februar 2017. 

Her kan du lese meir om retningslinjane for bruk av midlar til kultur- og naturbasert næringsutvikling, og kva som vil bli vektlagt i handsaming av søknaden.

Tips ein ven Skriv ut