Staben til administrasjonssjefen

Øverste leiar er administrasjonssjef Ola Helstad,
telefon: 61 21 73 56, mobil 971 61 865 og e-post ola.helstad@lom.kommune.noOlaHelstad2016BW_300x332.jpg

 

Kommunalsjef Bjørn Bakke er stedfortredar for administrasjonssjefen og samstundes også leiar for tenesteområdet Helse og velferd.
Bjørn Bakke har telefon 61 21 73 92 og e-post bjorn.bakke@lom.kommune.no.

I staben til administrasjonssjefen er det desse stillingane:
- Rådgjevar oppvekst, Herdis Kvamme Repp, telefon 61 21 73 53, mobil 976 67 744.

Tips ein ven Skriv ut