Framside/Administrasjon/Støttefunksjonen
cogwheel-145804_640

Støttefunksjonen

 

Leiar for Støttefunskjonen er Egil Haug,  mobil 489 90 700 og e-post egil.haug@lom.kommune.noEgilHaug2Crop_340x334.jpg

Personal og organisasjon

 • Strategiarbeid og utarbeiding av planar og reglement
 • Personalarbeid inkl. overordna HMS, kvalitetsstyring og prosjektarbeid

Åste Einbu Gudbrandsen er rådgjevar personal. Ho treff du på tlf.: 481 65 537, eller på e-post: aste.einbu.gudbrandsen@lom.kommune.no

Åste er stedfortreder for leiar Støttefunksjonen.

Reidun Øvre Øygard er rådgjevar, og arbeider innanfor HMS, Kvalitetsstyring og arbeider med diverse prosjekt.  Reidun har og ansvar for forsikringane til kommunen, koordinerer arbeidet med den kommunale delen av Midtgard AS.  Frå august 2016 vil Reidun og få ansvar for utleige av kommunale bygg og bustader.  Ho arbeider elles med generell saksbehandling. Folkehelsearbeid ligg til stillinga. I tillegg er ansvaret for oppfølging i forhold til Fyrtårnsertifisering plassert til stillinga.

Reidun treffer du på tlf.: 481 65 534, eller på e-post: Reidun.ovre.oygard@lom.kommune.no.

Økonomi

 • Strategiarbeid og utarbeiding av planar og reglement
 • Koordinering av budsjettarbeidet for Lom kommune
 • Rekneskapsrapportering, inkl. rapportering til KOSTRA, Skatteetaten og andre offentlige organ.
 • Rekneskap for Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd, Lom friviljugsentral, Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar og 8 legat/stiftingar.
 • Fakturering av krav frå Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd og Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar.
 • Scanning, registrering og fordeling av inngåande fakturaer
 • Kredittarbeid - innfordring av krav frå kommunen.
 • Lønsarbeid for Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd, Lom friviljugsentral og Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar.
 • Rapportering av løn til Skatteetaten, NAV og forsikringsselskap.
 • eHandel og regionale innkjøp.

 

Økonomisjef Egil Haug, tlf.: 489 90 700, e-post: egil.haug@lom.kommune.no.

Fagleiar økonomi/løn: Ingunn Hanne Eide. Ho treff du på tlf. 481 65 539, eller på e-post: ingunn.hanne.eide@lom.kommune.no.

Ingunn har ansvar for bokføring, kvalitetssikring og framdrift av løns- og rekneskapsarbeidet.  

 Saman med økonomisjefen skal Ingunn arbeide med rekneskaps- og årsavslutningar. I tillegg assisterer Ingunn økonomisjefen i budsjettarbeidet. 

Anniken Stee er fagarbeid innan løn og økonomi.  Anniken vil ha det meste av arbeidet med løn, men arbeider og med fakturering og har ansvar for løn og rekneskapen til Lom Friviljugsentral og løn til Lom kyrkjelege råd.

Anniken treff du på tlf.:481 65 538, eller på e-post: anniken.stee@lom.kommune.no.           

Trude Slettom er sekretær innan økonomi, og arbeider med fakturering av kommunale krav, scanning, registrering og fordeling av inngåande fakturaer.  

Trude treff du på tlf.: 481 65 536, eller på e-post: trude.slettom@lom.kommune.no.

Britt Helen Skoglund er konsulent innan økonomi, og har ansvar for kredittarbeid/innfordring av kommunale krav  og bokføring av den kommunale rekneskapen, rekneskapen til Lom kyrkjelege råd og kvalitetssikring av rekneskapa.

Britt Helen treffer du på tlf.: 481 65 535, eller på e-post: Britt.helen.skoglund@lom.kommune.no.

IKT

 Arbeidsoppgaver for IKT-avdelinga:               

 • Strategiarbeid
 • Support og støtte i IKT – spørsmål
 • IKT – budsjett
 • Innkjøp av IKT – utstyr

 

Tom Daae er IT – konsulent, og kan treffast på tlf.: 957 66 159, eller på e-post: tom.daae@lom.kommune.no.

Rolf Sverre Frøise er IT – medarbeidar og treffast på e-post: rolf.sverre.froise@lom.kommune.no.

Sindre Aaboen er lærling innan IT, og kan treffast på tlf.: 948 74 645, eller på e-post: sindre.olav.aaboen@lom.kommune.no.

Tips ein ven Skriv ut