construction-site-153692

Strukturomlegging hjå kartverket

Matrikkelinformasjon (eigedomsinformasjon) vil ikkje bli oppdatert i kartløysingane i ei periode frå 01. juni grunna ei strukturomlegging frå Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløysingane. 

 

Om det er ynskje om oppdatert informasjon kan matrikkelførare i kommunen kontaktast. Du når oss på:

Leif Morten Plassen – tlf 468 21 863 / e-post leif.morten.plassen@lom.kommune.no 

Stig Roar Mandal – tlf 454 03 444 / e-post srm@lom.kommune.no 

Tips ein ven Skriv ut