Framside/Tenester til deg/Biblioteket/Tenester

Studentar

Studentar, kursdeltakarar og vaksne som er i ein opplæringssituasjon kan nytte seg av tilboda i biblioteket. Vi kan skaffe bøker, artiklar og evt. andre medium. Pensumlitteratur der heile eller store delar av boka er pensum, må studentar i utgangspunktet skaffe sjølve. Vi tilbyr enkel opplæring i søk i eiga samling og i eksterne kjelder som t.d. Oria. Vi har eit studierom med 2 PCar som kan nyttast også utanom opningstida til biblioteket (vi låner ut nøkkel mot depositum). Skrivar for publikumsmaskinene er tilgjengeleg kun i opningstida.

 • Målgruppe for tenesta

  • Studentar og kursdeltakarar
 • Pris

  • All littartur vi låner inn er gratis for lånaren. Depositum kr 200,- for utlån av nøkkel til bruk av studierommet. Eksamensavvikling og utlån/utleige av videokonferanseutstyr skjer etter avtale med vidaregåande skule.
 • Kontakt e-post

  • biblioteket@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 61211630
 • Lovgrunnlag

  • Biblioteklova, sjå lenkeboksen på høgre side.
Tips ein ven Skriv ut