Telefonen er nede

Lom kommune har vore i kontakt med Telenor som stadfestar at telefonnettet er heilt eller delvis nede for tida. Dei arbeider med å få retta opp saka. For å kontakte kommunen ber vi om at det blir brukt e-post, post@lom.kommune.no.
Ved krisesituasjoner kan du ringje: +88 16 41 45 27 55 eller +88 16 41 45 27 72.
Nødnummer ellers er intakt.
Tips ein ven Skriv ut