Telemedisin i Nord-Gudbrandsdalen

Nord-Gudbrandsdalen har hatt telemedisinske tenester sidan 1997. I 2010 ble det etablert eit prosjekt som ledd i utviklinga av tenester og samhandling i regionen. Eit av delprosjekta omfatta telemedisin. Det delprosjektet er nå avslutta og oppsummert i eigen sluttrapport og i eit samandrag.

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut