Høyreprøve

Tilbod til barn og vaksne.

  • Slik får du tenesta

    • Tilvising frå lege eller du kan sjølv ta kontakt.
  • Pris

    • Kr 100,-for vaksne.
    • Gratis for barn.