Lånereglar ved Lom folkebibliotek

  • Det er gratis å bruke biblioteket
  • Som lånar blir du registrert og får lånekort
  • Er du under 15 år må du ha underskrift frå føresette
  • Det meste som finst i biblioteket kan lånast med heim
  • Leksikon og andre oppslagsverk kan som regel ikkje lånast ut
  • Ynskjer du å låne noko som er utlånt, kan vi setje deg opp på venteliste
  • Bøker, artiklar m.m. som vi ikkje har i eiga samling, kan i dei fleste tilfelle lånast inn frå andre bibliotek
  • Ny og etterspurd pensumlitteratur der heile eller store delar av boka er pensum, må studentar rekne med å skaffe sjølve
  • Samlinga vår er søkbar på internett

 

Lånetid:

Bøker, lydbøker, musikk: 4 veker Tidsskrift: 1 veke Video: 1 veke Språkkurs: 8 veker Du kan forlenge lånetida dersom det ikkje er venteliste. Ring, kom til biblioteket eller logg inn på Meg & mitt. Gebyr: 1. varsel gratis 2. varsel: 50 kr for vaksne. Gebyret må betalast sjølv om materiellet vert levert seinare. 3. varsel: Erstatningskrav Purregebyr kan betalast kontant på biblioteket. Viss du ikkje betaler gebyret her vil du motta rekning. Satsar erstatningskrav: Bøker vaksne (inkl. lydbøker): 350 pr bok Bøker barn (inkl. lydbøker): 200 pr bok DVD: 200 pr stk Musikk CD: 200 pr stk Tidsskrift/småtrykk: 50 pr stk

Kontakt

Lom folkebibliotek
Mobil 477 11 809

Bloggen vår: Tre vise kvinner