Salsløyve, skjenkeløyve og serveringsløyve

Det er kommunen som gjev løyve til sal og skjenking av alkohol, og løyve til å drive serveringsstad

Faste sals- og skjenkeløyver vert gjeve for fire år av gongen og fylgjer kommunestyreperioden

For kvar bevilling skal det utpekast ein styrar og stedfortredar som vert godkjend av kommunen. Styrar og stedfortredar må vere over 20 år og ha tatt kunnskapsprøven i alkoholloven. Kommunen arrangerar prøve i alkoholloven. Ta kontakt med Servicetorget på kommunehuset for å avtale tid for prøve.

Kommunen gjev òg løyve til skjenking av alkohol for eitt enkelt høve