Skjenkeløyve for eitt enkelt høve

Kommunen kan gje løyve til skjenking av alkohol innafor fylgjande skjenketider

 

Øl og vin kl. 08.00 - 02.00
Sprit kl. 13.00 - 02.00

Søknadsskjema

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Rådgjevar kultur og idrett - leiar servicetorget
Mobil 934 29 318