Gateljos

Det er vedteke å gjennomføre eit investeringsprosjekt for utskifting,  oppgradering og nyanlegg gateljosanlegg med oppstart 2018.

Av den grunn blir det nå ikkje gjort vedlikehald/feilretting på eksisterande anlegg, kun mindre/enkle utbetringar kan gjerast.

Kontakt

Leif Morten Plassen
Byggesakshandsamar
Mobil 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6